بلیط ال کلاسیکو می خواهید؟۱۰۰۰ یورو لطفا!

فروشندگان بلیط در خیابان کنچا اسپینا و در مقابل درهای سی و چهار و سی و هشت ورزشگاه برنابئو قرار گرفته اند. وقتی از کنار آنها رد می شوید، داد می زنند:« بلیط بازی رئال- بارسارا می خواهید؟»

این سوالی است که از هرکسی که از اطراف استادیوم عبور می کند پرسیده می شود و اگر از قیمت بلیط سوال کنید، با رقم عجیبی مواجه می شوید:« برخی از این بلیطهای ۵۰۰ یورو و برخی دیگر ۶۰۰ یورو هستند.با توجه به جایگاه صندلی ممکن است ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو نیز باشند.»

حتی تعدادی از بلیطهای جایگاه ویژه نیز فروش می روند.ولی صحبت از قیمت که می شود، فروشنده، این گونه پاسخ می دهد:« قیمت این بلیطها را به تو نمی گویم. اگر در ابتدا از بلیطهای معمولی خریداری کنی، در مورد قیمت بلیطهای جایگاه ویژه با تو صحبت می کنم. این برای این است که بدانم که واقعا مشتری هستی یانه .»

/ 0 نظر / 7 بازدید