کعبی فراموش کار شد

یک گل کافی بود تا حسین کعبی تمام مشکلات هفته گذشته را فراموش کند.

او که در تمام ۶-۷ روز گذشته به خاطر درگیری اش با علی کریمی جزو سوژه های داغ رسانه ها بود شنبه شب یکی از دو گل پیروزی بخش استیل آذین را زد تا فعلا همه اتفاقات اخیر را فراموش کند:« هیچ درگیری با این بازیکن نداشتم و همانطور که گفتم در فوتبال طبیعی است که بازیکن بزرگتر بر سر بازیکن کوچکتر فریاد بزند. او این حق را دارد چرا که از سر دلسوزی است و می خواهد تیم نتیجه بگیرد.»

حسین کعبی اصولا خیلی زود همه چیز را فراموش می کند. او همان طور که بر سر یک موضوع کوچک عنان از کف می دهد و هر آنچه را که نباید بگوی،می گوید خیلی زود هم خودش راب ه فراموشی می زند. او بعد از درگیری با کریمی یکی دو روز سر تمرین استیل آذین نرفت و پس از بازگشت به تمرین حتی حاضر نشد با کریمی روبوسی کند اما دیروز در گفتگویی که بعد از گلزنی مقابل صنعت نفت آبادان با سایت باشگاه استیل آذین انجام داده منکر همه چیز شده است:« مشکل خاصی با کریمی ندارم و از استیل آذین قهر نکرده بودم. در فوتبال طبیعی است که بازیکن بزرگتر بر سر بازیکن کوچکتر فریاد بزند و این حق را دارد.از دست کاپیتان تیم ناراحت نیستم چون به خاطر تعصبش برسر من داد زد. برای غیبتم هم اجازه گرفته بودم. از این ناراحت بودم که فرصت های گلزنی را از دست می دادم. در آن مسابقه مثل آرش برهانی شده بودم و هر فرصت گلزنی که نصیبم می شد را از دست می دادم.»

کعبی در مورد بازی دیروز مقابل صنعت نفت هم گفت:« بازی سختی بود اما یک دل بودیم تا جواب محبت های هدایتی را بدهیم. گلزنی در این بازی بسیار برای من شیرین بود، البته نباید فراموش کرد نفت نیز تیم محکم وشادابی نشان داد.»

/ 0 نظر / 23 بازدید